Web Analytics Made Easy - Statcounter

About My Blog

Vi Nguyen Blog  là blog cá nhân của Vĩ Nguyễn, nơi mình viết, chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực technical nói chung và software development nói riêng, cũng như các sở thích cá nhân của mình trong lĩnh vực công nghệ.

Tại sao mình lại viết blog?

  • Viết giúp mình suy nghĩ một cách rõ ràng hơn: nhiều vấn đề mình nghĩ là mình đã hiểu thật sự hiểu cho đến khi đặt bút viết ra.
  • Viết giúp mình chia sẻ những thứ mình đã giành thời gian tìm hiểu, có đánh giá, có kinh nghiệm.
  • Commit viết bài giúp tăng tính kỉ luật & self-mange: 1 tuần 1 bài viết trong 1 năm liên tục: cả 1 challenge lớn cần phải làm được đối với mình.
  • Viết là một cách tốt giúp mô tả được góc nhìn/ quan điểm về các sự việc, kiến thức mình quan tâm, nếu góc nhìn đó có thể giúp ích cho ai đó, đó là một điều tốt, nếu không đúng, có thể một ai đó đi ngang qua thấy và feedback giúp mình, đó là một điều cực kì tốt.

Blog sẽ hướng đến những nội dung nào?

  • Software development và digital product development.
  • Technical nói chung, trending technical: Hardware, Infrastructure, OS, Linux Blockchain, Crypto, Crypto Mining, .... anyway, những thứ mình thấy thú vị.
  • New Feeds: chia sẻ lại những link bài viết mà mình đã đọc được.

Contact me: